Menu Sluiten

exporttraining

Voor NGOs en ambassades met een duidelijke opdracht voor het verder ontwikkelen en verbeteren van lokaal ondernemerschap.

Landen
Met onze exporttrainingen richten we ons op NGOs die actief zijn in (met name maar niet enkel) de DGGF landen met als opdracht lokaal ondernemerschap te bevorderen. Daarbij wordt vaak gedacht aan het opzetten van accelerators en andere business programma’s. Niet zelden echter blijkt voor veel lokale startups en bedrijven de binnenlandse markt te klein of niet kapitaalkrachtig genoeg en moet worden gekeken naar exportmogelijkheden. Meer export is goed voor de lokale economie en werkgelegenheid, daar werken wij graag aan mee middels deels op maat gemaakte exporttrainingen in groepsverband voor lokale ondernemers en individueel mentorschap (deze laatste is een non-profit dienst).

Onze trainingen
Voor lokale start-ups en mkb (ook zzp) bieden we trainingen op het gebied van internationaliseren en export. Deze trainingen kunnen gericht zijn op een bepaald thema (bijvoorbeeld exporteren naar de EU, hoe selecteer en benader je geschikte partners of beursvoorbereiding en -deelname) maar ook (aanbevolen) een exporttraining van A tot Z. Dan beginnen we bij de basis en werken van daaruit verder. De exporttrainingen vinden groepsgewijs plaats waarbij opdrachten ter plekke worden uitgewerkt en er veel interactie is met de andere deelnemers. De deelnemende bedrijven leren praktische en eenvoudig toepasbare vaardigheden en krijgen zelfvertrouwen om over de grens zaken te doen. De trainingen zijn (deels) op maat en kunnen worden gegeven in het Engels, Frans, Spaans, PortugeesTurks en Arabisch. 

MKB aan het roer
Onze trainingen zijn niet gericht op het leveren aan multinationals en heel grote retailers. De reden daarvoor is dat we vinden dat het (enkel) leveren aan zulke grote partijen lokale kleine bedrijven in een te afhankelijke positie plaatst. Het is voor grote spelers vrij makkelijk om van leverancier te veranderen en dat doen ze dan ook veelvuldig. Dit plaatst de lokale kleine bedrijven in een kwetsbare positie. Onze trainingen zijn er juist gericht om bedrijven pro-actief te maken in export. Het is de bedoeling dat zij zelf aan het roer staan en zowel de richting als de route bepalen. Uiteindelijk moet export een structureel en duurzaam onderdeel worden van hun bedrijfsvoering. Een bedrijf dat structureel exporteert zorg voor werkgelegenheid, trots en een andere, positieve, dynamiek. Het liefst zien we dan ook (met name bij accelerators) dat internationaal ondernemen meteen wordt meegenomen in het business plan. De binnenlandse markt is toch vaak te klein om echt het verschil te kunnen maken. 

Meer weten over onze lokale exporttrainingen? Wij vertellen er graag meer over. Vraag vrijblijvend om meer informatie:

Ik wil graag meer weten over jullie lokale exporttrainingen

Missie

Kernwaarden

Neem contact op