Menu Sluiten

Missievoucher rvo

Subsidie voor handelsmissies en collectieve beursstand

Handelsmissies en deelnemen aan internationale beurzen zijn een goede manier om kennis te maken met een nieuwe exportbestemming en om nieuwe contacten op te doen. Er worden jaarlijks door RvO maar ook door commerciële partijen vele handelsmissies en collectieve beursdeelnames georganiseerd naar tal van landen over de hele wereld. De reizen die door RvO of andere (Europese) overheidsorganisaties worden georganiseerd zijn al gesubsidieerd en daardoor laag geprijsd. Verdere vergoeding van de door u te maken kosten is daarom niet mogelijk. Wél kun u een deel van de deelnamekosten aan handelsmissies of beursreizen georganiseerd door commerciële partijen vergoed krijgen. Daarvoor is er het missievoucher. Met een missievoucher krijgt u een financiële tegemoetkoming van 50% van de deelnameprijs die de organisator u in rekening brengt tot een maximum van € 1.500 (exclusief btw) voor deelname aan een collectieve beursinzending of handelsmissie. De reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening.

Om van een missievoucher gebruik te kunnen maken dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

* U heeft een mkb-bedrijf;
* Uw export bedroeg in het afgelopen kalenderjaar minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
* In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Per jaar kan uw mkb-onderneming één keer gebruik maken van een missievoucher. De handelsmissies die Top in Export organiseert voldoen aan de voorwaarden die RvO stelt om gebruik te kunnen maken van een missievoucher. Wenst u gebruik te maken van een missievoucher voor deelname aan een van onze handelsmissies dan kunnen wij die voor u aanvragen. Top in Export organiseert geen collectieve beursdeelnames.  

geïnteresseerd? Bel of emaiL ons.