Menu Sluiten

Missievoucher

Subsidie voor handelsmissies en collectieve beursstand

Handelsmissies en deelnemen aan internationale beurzen zijn een goede manier om kennis te maken met een nieuwe exportbestemming en om nieuwe contacten op te doen. Er worden jaarlijks door RvO maar ook door commerciële partijen vele handelsmissies en collectieve beursdeelnames georganiseerd naar tal van landen over de hele wereld. De reizen die door RvO of andere (Europese) overheidsorganisaties worden georganiseerd zijn al gesubsidieerd en daardoor laag geprijsd. Verdere vergoeding van te maken kosten is daarom niet mogelijk. Wél kun je een deel van de deelnamekosten aan handelsmissies of beursreizen georganiseerd door commerciële partijen vergoed krijgen. Daarvoor is er het missievoucher. Dit missievoucher is een financiële tegemoetkoming van 50% van de deelnameprijs die de organisator jouw bedrijf in rekening brengt tot een maximum van € 1.500 (exclusief btw) voor deelname aan een collectieve beursinzending of handelsmissie. De reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Om van een missievoucher gebruik te kunnen maken dient het bedrijf te voldoen aan de volgende voorwaarden:

* het gaat om een mkb-bedrijf;
* Het exportpercentage bedroeg in het afgelopen kalenderjaar minder dan 25% van de omzet. Óf het bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
* In totaal mag de onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe de onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen.

Per jaar kan een mkb-onderneming één keer gebruik maken van een missievoucher. De handelsmissies die Top in Export organiseert voldoen aan de voorwaarden die RvO stelt om gebruik te kunnen maken van een missievoucher. Wil je gebruikmaken van een missievoucher voor deelname aan een van onze handelsmissies dan kunnen wij deze voor je aanvragen. Top in Export organiseert geen collectieve beursdeelnames.  

Kernwaarden

Neem contact op